ARRANGEMENT

Informasjon - Momentum sin Paragolfgruppe

Dato:torsdag 24. november 2022 - kl. 1800
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding

Beskrivelse

Vi er stolte av vårt nye samarbeid med Momentum.

Fornebugolf skal være en aktivitetstilbyder for alle, og vi har nå en paragolfgruppe gjennom Momentum hos oss. Momentum er foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere.

Her stiller en herlig og glad gjeng på torsdager fra kl. 18.00-20.00. Flere av gruppens deltakere er aktive paragolf utøvere i regi av Norges Golfforbund og de reiser land og strand rundt for å delta på diverse turneringer.

Arrangementet er gratis og betales av Momentum.

Fire av Momentums medlemmer tok fire pall plasseringer da utesesongen var over. Så dette er en blid og habil gruppe med paragolfspillere vi har inngått partnerskap med.

Vi ser alle frem til en flott simulator-/og innendørs sesong.

Vil du bli med i gruppen eller kjenner noen som kan være interessert.

Ta kontakt med den aktive og smilende, Benedicte Finnema, T: 481 41 477